Piętro: 1
Wybierz piętro
PIĘTRO 4 wolne: 1, zarezerwowane: 0 PIĘTRO 3 wolne: 1, zarezerwowane: 0 PIĘTRO 2 wolne: 2, zarezerwowane: 0 PIĘTRO 1 wolne: 2, zarezerwowane: 0 PIĘTRO 0 wolne: 0, zarezerwowane: 3