Piętro: 2
Wybierz piętro
PIĘTRO 4 wolne: 3, zarezerwowane: 0 PIĘTRO 3 wolne: 5, zarezerwowane: 0 PIĘTRO 2 wolne: 4, zarezerwowane: 1 PIĘTRO 1 wolne: 5, zarezerwowane: 0 PIĘTRO 0 wolne: 3, zarezerwowane: 0